• Այս էլ. փոստի հասցեն պաշտպանված է սպամ-բոթերից: Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript
armenianEnglish (UK)
HomeԱրտոնագրեր

ԳՅՈՒՏԵՐ ԵՎ ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

 

Մենք կօգնենք Ձեզ կազմել անհրաժեշտ փաստաթղթերը և ներկայացնել գյուտի կամ օգտակար մոդելի ազգային կամ PCT հայտը, դրանով իրականացնել գործավարություն ՀՀ մտավոր սեփականության գործակալությունում, ստանալ արտոնագիր և ժամանակին վճարել դրա ուժի մեջ պահպանման համար տարեկան տուրքերը:

Մեր ընկերության հմուտ եվրասիական հավատարմատարների օգնությամբ կիրականացնենք հայտի կազմումը և ներկայացումը Եվրասիական Արտոնագրային Կազմակերպություն (EAPO), որն իր մեջ ներառում է ԱՊՀ 9 երկիր - Հայաստան, Ռուսաստան, Բելառուս, Ղազախստան, Ղրղզստան, Մոլդովա, Ադրբեջան, Տաջիկստան, Թուրքմենստան։ Հայտի ներկայացումից հետո մենք ետամուտ կլինենք դրա հետագա գործավարմանը և ստացված արտոնագրի ուժի մեջ պահպանելուն:

Մեր մասնագետները նաև կաջակցեն արտոնագրերի նկատմամբ լիցենզային կամ զիջման պայմանագրերի կազմմանը և դրանց գրանցմանը և Ձեր իրավունքների պաշտպանմանը ՀՀ մտավոր սեփականության բողոքարկման խորհուրդի կամ դատարանների առջև:

 

Գյուտի կամ օգտակար մոդելի հայտի ներկայացման համար անհրաժեշտ են հետևայլ տեղեկատվությունը և փաստաթղթերը. 

- գյուտի կամ օգտակար մոդելի անվանումը,

- հայտատուի եւ հեղինակի(ների) ավանումը և հասցեն,

- գյուտի կամ օգտակար մոդելի նկարագրությունը,

- գյուտի կամ օգտակար մոդելի հավակնության սահմանումը,

- գծագրեր կամ այլ նյութեր, եթե դրանք անհրաժեշտ են գյուտի կամ օգտակար մոդելի էությունը հասկանալու համար,

- գյուտի կամ օգտակար մոդելի համառոտ շարադրանքը,

- կոնվենցային առաջնություն խնդրարկելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել առաջին հայտի վավերացված պատճենը, որը պետք է ներկայացվի հայտի ներկայացման թվականից երեք ամսվա ընթացքում,

- լիազորագիր, կնքված հայտատուի կնիքով, որը կարող է ներկայացվել ինչպես հայտի հետ, այնպես էլ հայտի ներկայացման թվականից երկու ամսվա ընթացքում:

 

Ներբեռնումներ 

 

Լիազորագրի ընդհանուր ձև     PDF        Word

Լիազորագրի ձև գյուտերի և օգտակար մոդելների համար     PDF        Word

Զիջման պայմանագրի ձև արտոնագրերի համար     PDF        Word

Զիջման պայմանագրի ձև հայտերի համար     PDF        Word